S'isch nit miner Daa! (E 38)

Akte:
Dreiakter (125 min)
Kategorie:
Schwank
Buhnebild:
E moderner Salon
anderi Fàssung:
E 38a   E 38b   
Resume
Jacques Willscher, Patron vum e Reklambüro, het ewwel oder wohl d'Corinne g'hieroot. Wie Se d'Kerrich rüsskumme sin het d'Julie, sini älter schusslich Schweschter,.Ihm e Risskernel in's Auw g'schmisse. Des isch de Ànfang vum e Getrieb vun Kàtàschtrophe, Verweckslunge un Üewerràschunge wie Ihne immer wieder vum Hochzittsesse àbhàlte sowie s'Rinschliche vum Darhoffer, de Mànn vun de Manu sini Maîtresse wie Ihm mitteilt das Sie e töedlicher Unfàll g'het het; d'Ànkunft vum Tolmànn, Député Kàndidàt wie Ihm küendigt; de Strich, Journalischt un sini Stagiaire Mlle Punkt wie totàl üewerfordert sin! De Jacques isch àls meh üewerfordert; s'isch ewwe nit siner Daa!
Persone
Herre:
5
Dame:
5
Persone:
0
Büewe:
0
Maide:
0
Kinder:
0
Stimme:
0